Kuppes LGBT Danmark på søndag?

Af Tejs Ellesøe 11. maj 2019

Som tingene står, ser den morgendagen ud til at blive en dramatisk dag som meget vel kan gå over i LGBT-historien. Er lille gruppe på 56 personer ud af ca. 1200 medlemmer virkelig ved at “kuppe” den organisation vi i dag kender som LGBT Danmark? Og hvad skal der ske i fremtiden.

I slutningen af april kunne vi her på XQ28 fortælle hvordan en lille gruppe i LGBT Danmark bestående af bl.a tidligere ansatte og nuværende medlemmer af Landsledelsen i LGBT Danmark havde aktiveret en af de mest alvorlige paragraffer i foreningens vedtægter, nemlig §5, stk. 2. som siger:

“§5. Ekstraordinært landsmøde afholdes, når et flertal af landsledelsens medlemmer ønsker det, eller når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til landsledelsen, ledsaget af en til landsmødet motiveret dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinært landsmøde afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være vedlagt en motiveret dagsorden.”

Ifølge en rundspørge blandt LGBT-folket er dette en af de alvorligste kriser i LGBT Danmarks historie.

Men hvad drejer det hele sig om?
På overfladen ser det ud til at dreje sig om dårligt arbejdsmiljø, og det kan der sikkert også været noget om, hvis man på den ene siden har ansatte der gerne vil bestemme, og på den anden side en valgt landsledelse der er valgt til at tage beslutningerne. 

Dykker man længere ned i de ting der har været sagt og skrevet forskellige steder på nettet, kan man se at de 56 underskrivere med den tidligere ansatte Susanne Branner Jespersen i spidsen er godt og grundigt utilfredse med de to toppersoner i foreningen, landsforperson Peder Hold Svendsen og generalsekretær Henrik Hynkemejer.

Selv om organisationen LGBT Danmark i disse år oplever en rivende udvikling, vælger gruppen stadig at kritisere officielt og offentligt. Klagerne over forpersonen og generalsekretæren har være der længe, så det kan undre at de ikke blev fremsat på den ordinære generalforsamling sidste år. 

Ser man tilbage i historien, så startede det hele som Kredsen af 1948 / Forbundet af 1948, som senere blev til LBL (Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske). Det hele startede som en interesseorganisation – en forening lavet med henblik på at stå sammen for at kæmpe for bedre forhold først for bøsser og lesbiske og sidenhen også andre grupper.

Foreningen har alle dage været baseret på frivillige kræfter, fra landsledelsen i toppen til aktivisterne på gulvet, men gennem specielt de senere år har den fået tilført penge – og med penge kommer magt og uenighed.

Tidligere ansat og medinitiativtager Susanne Branner Jespersen siger til altinget.dk

“Der har været problemer gennem flere år, fordi man ikke har været gearet til at håndtere de mange aktiviteter i organisationen. De frivillige ledere vil være tæt på driften, og det gør organisationen utrolig ineffektiv. Det er selvfølgelig utrolig frustrerende.”

I følge altinget.dk peger Susanne Branner Jespersen på at LGBT Danmark de seneste år har fået langt flere penge, bl.a. fik man 1 million kroner af A.P. Møller-fonden til Cafe Aura, og den Obelske Familiefond har støttet med 4 millioner kroner til at fremme LGBT-rettigheder i Østafrika. LGBT Danmark har også fået et driftstilskud fra satspuljen på i alt 6,9 millioner kroner i perioden 2019 til 2022.

Susanne Branner Jespersen mener derfor ikke længere at LGBT Danmark er en frivillig organisation som kan drives af en frivillig landsledelse.

Skal man tolke på dette her, så vil hun og de øvrige medunderskrivere af med landsledelsen og dermed også landsforperson Peder Hold Svendsen og generalsekretær Henrik Hynkemejer. Men er det ikke sådan at i en politisk ledet organisation er det normalt at sekretariatet er der for at betjene de “folkevalgte” – ikke omvendt!

Redaktionen har også været i kontakt med forperson Peder Holk Svendsen som har givet os sin udlægning af hvad der foregår, både på overfladen og dybere nede i de mindre klare dagsordner. Du kan læse hele hans svar HER. I svaret siger Holk Svendsen bl.a. 

"... hvis jeg tager udgangspunkt i den sidste artikel som Susanne har foranlediget i magisterbladet, hvor sagen er barberet ned til hvad hun egentlig vil, tror jeg at jeg forstår situationen for det den er, og det bekymrer mig faktisk. Hvis man tager Susanne på ordet, så skal der gennemføres en række vedtægtsændringer, der samlet set skal sigte på, at overføre beslutningskompetencer til de ansatte i sekretariatet og sekretariatslederen.

Det kan i sig selv være fint nok, men det betyder at foreningens demokratiske organer bliver amputeret. Det bryder med at den ledelse, der i dag kan udvikle og definere de politiske dagsordner ikke længere skal være andet end et bagtæppe for en gruppe professionaliserede personer, der selv uden nogen instans til at korrigere dem andet end evnen til at skaffe midler til deres egen løn, kan sætte dagsordnen for den forening, der faktisk har været en af grundstenene i det politiske arbejde på LGBT+ rettighedsfronten vi har herhjemme.

Og den forening, eller organisation, for forening er det vel ikke meget længere, kan jeg ikke se er hverken inkluderende, demokratisk eller særlig ønskelig hvis jeg skal være helt ærlig. Og det bliver ikke en organisation med mig som medlem.

Jeg håber at det ekstraordinære landsmøde på søndag resulterer i, at den linie som jeg var med til at lægge i november 2017, og som på nuværende tidpunkt har medført 60% flere medlemmer, en fast driftsstøtte på finansloven og en langt større synlighed for foreningen, bliver videreført. En linje der insisterer på at vi skal høre hinanden og give plads til hinanden i gensidige respektfulde samarbejder og i en åbenhed over for både miljøets interne parter og vores eksterne relationer også."

Nemt at kuppe en bestyrelse
Meget få gider interessere sig for generalforsamlinger, bestyrelsesarbejde osv. Derfor kan der ske det katastrofale at man kupper en bestyrelse når der kun skal nogle håndfulde "sammensvorne" til for at vælte en hel organisation. Det er desværre ikke første gang i historien at det er sket. I 2007/08 skete det i en light version for Copenhagen Pride.

Hvad kommer der til at ske søndag den 12. maj, og kan den store, gamle organisation holde til det opgør der kommer - uanset udfaldet? Det må tiden vise.

 

Tjek os ud

Nyheder

Annonce

Velværeoplevelse på Comwell Borupgaard

Luksus med luksus, hvem elsker ikke en omgang spa og velvære, og med det triste vejr vi havde i janaur, så fik...

Man skal altid huske at behandle sin krop ordentligt, betragt den som et tempel siges der. Vi kender også...

Skræddersyede drinks i hemmelig kælder

Er niche-gin og special-tonic ved at være et overstået stadie? Så er det måske tid at besøge Kyros & Co i Tegl...

Jeg er så gammeldags at jeg helst skal have min bil med – ALLE steder. I aftes førte det ti...

Nu tilbyder flere teatre forestillinger lavet specielt til online platforme.

Teatre går digitalt

I den sidste måned har teatre over hele verden givet publikum muligheden for at streame forestillinger under C...

16. maj

Hollywoods gyldne skab

Netflix havde 1. maj premiere på den nye mini-serie Hollywood, der beskriver homofobi, racehad og magtmisbrug ...

2. maj
Ben Forster spiller og synger titelrollen i påskemusicalen Jesus Christ Superstar

Vi underholder med Jesus Christ Superstar

Den ultimative påske-musical må være Andrew Lloyd Webbers Jesus Christ Superstar - så den viser vi her i en st...

12. apr

Vi underholder med filmen From Beginning to End

Aftenens film – den sidste inden påsken begynder – handler om et tæt venskab mellem to brødre. 

8. apr