Mistillid til LGBT Danmarks landsledelse

Af Tejs Ellesøe 28. april 2019

Udad til går det rigtigt godt for LGBT Danmark. Foreningen favner bredt, der kommer flere penge ind, og der er endda nye medlemmer som melder sig ind – men noget ulmer i krogene.

I går kunne man læse på LGBT Danmarks facebookprofil at foreningen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. 

Det skyldes at en gruppe bestående af samtlige ansatte (på nær to helt nyansatte) samt 11 nuværende og tidligere medlemmer af landsledelsen har underskrevet en begæring om at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor der stilles et mistillidsvotum til den siddende landsledelse.

I alt har 56 medlemmer af LGBT Danmark underskrevet dette papir. En af dem er Susanne Branner Jespersen som skrev følgende på sin facebookprofil:

“LGBT+ miljøet i Danmark fortjener en forening, der favner bredt og hvor medlemmerne føler sig inkluderede, repræsenterede og inddraget i foreningens liv og arbejde. En forening, hvor ideerne og samarbejderne flyder og hvor alle - på tværs af kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering - føler sig hørt. Hvor medlemmer fra hele landet véd, at der er en lokalforening i nærheden, der kan skabe et trygt rum for lige netop dem. Hvor man kan komme med ideer og blive mødt af begejstring. Og det har vi ikke lige nu - men vi har potentialet for at blive det. 

Derfor er jeg med til at stille et mistillidsvotum til den nuværende Landsledelse. Der står gode og stærke kræfter klar i kulissen til at overtage. 

Det har været nogle svære uger, hvor jeg har været presset til kanten. Jeg har måttet sige farvel til et job, jeg selv har skabt - og hvor jeg har haft de vildeste succeser og den stejleste læringskurve. Sammen med fantastiske kolleger har jeg været med til at skaffe LGBT Danmark over 30 millioner kroner til mega seje og fede projekter i 6 forskellige lande, inklusive i Danmark. Da jeg startede i foreningen, var der ingen ansatte. Nu er det en forening i vækst og medvind og med potentiale for at blive alt det, mange drømmer om. Men vi kan ikke lykkes med det, når folk bliver syge af at arbejde der.”

Motiveret dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Afstemning om mistillidsvotum til landsledelsen

4. Nyvalg til Landsledelsen. Grundet manglende kompetencer i den nuværende Landsledelse til at føre LGBT Danmark sikkert gennem en forandring fra frivilligt ledet til professionelt drevet organisation, kræves der nyvalg, særligt med henblik på nyvalg af ledende poster i Landsledelsen.

5. Igangsættelse af proces med vedtægtsændringer som skal fremlægges på ordinært landsmøde til november 2019.

“Motivation og baggrund
Det blev på Landsmødet d. 24/11-2018 fra Landsledelsens side fremlagt, at LGBT Danmark skulle gennemgå en organisationsudvikling med henblik på professionalisering. Kort forinden ansattes en sekretariatsleder, hvis ansvarsområde skulle være at gennemføre denne proces, men det har i den forløbne tid vist sig i stigende grad svært at gennemføre – hvilket i alt overvejende grad skyldes, at ledende personer i Landsforeningen ikke formår at overlevere beslutningskompetencen for daglig drift og økonomiske dispositioner til sekretariatet.

Der er seriøse udfordringer med transparens omkring beslutningsprocesser, idet beslutninger hvad angår politiske mål og økonomiske forvaltninger ofte enten tages udenom FU af generalsekretæren og forpersonen i lukkede fora, eller dikteres sekretariatet af generalsekretæren/forpersonen.

Der er – trods gentagne opfordringer på de sidste 3 på hinanden følgende landsmøder – en udfordring generelt med bredere repræsentation, således at foreningen udadtil stadig fremstår som ledet for og af én bestemt gruppe ud af hele LGBT+ spektret.

Der har tidligere – i foråret 2018 – været en meget alvorlig klage over ledelsen i Landsledelsen fra den samlede medarbejderstab, over de arbejdsforhold og -vilkår, som generalsekretær og forperson har givet og den ledelsesstil, der har været udøvet overfor foreningens ansatte, i øvrigt uden at de nævnte klagepunkter blev væsentligt forbedret. Klagen berørte samtlige punkter for chikane og mobning, jf, Dansk Magisterforening (https://dm.dk/raad-og- svar/arbejdsmiljoe/mobning-ogseksuel-chikane):

• Tilbageholdelse eller fordrejning af information
• Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
• Latterliggørelse, skæld ud i det offentlige rum
• Fjendtlighed eller tavshed · Sårende personlige bemærkninger
• Usynliggørelse
• Nedvurdering
• Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver

Vi kan i nuværende situation kun se, at ledelsesstilen fortsætter upåvirket, idet tre ansatte indenfor det sidste år har været sygemeldt. 

Der er endnu ikke – efter næsten 2 års proces – indgået en overenskomst for sekretariatets ansatte.

Der kan ligeledes forefindes eksempler fra menige medlemmer af foreningen på mobning – både medlemmer på tillidsposter samt for personer, der udfører frivillighed i foreningen.

Som medlemmer finder vi, at hvis denne ledelse fortsætter, vil det være til stor skade for LGBT Danmarks virke, og vi anmoder derfor med denne motiverede dagsorden om et nyvalg til foreningens ledende poster, samt igangsættelse af en vedtægtsændringsproces, der skal klæde LGBT Danmark på til at kunne varetage sit mandat på en professionel måde.

Medlemmer i LGBT Danmark” 

Ingen reaktioner
Opslaget om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling har været online i mere end 24 timer på LGBT Danmarks facebook, men selvom foreningen har mere end 17.000 følgere har kun ni liket opslaget. En enkelt har i skrivende stund kommenteret oplægget.
 

Tjek os ud

Nyheder

Annonce

Den første forårstur – hvor skal vi tage hen? 

Rejs dig lykkelig – kan man egentlig det? Varmen og solen er med til at gøre dig gladere i sindet, så lider du...

Ja, foråret begyndet så småt at banke på, og selvom der umiddelbart er længe til...

Tag på rejsemesse og få inspiration 

2022 var året, hvor vi næsten havde lagt coronaen bag os, og med en fifty-fifty fordeling på at nogle stadig h...

Vi har for længst lagt sommeren bag os, og det kan på sin vis være trist nok, men man siger ...

En gennemgående sketch om den danske folkefest er en af de mange gode numre i årets Amager Revy.

Festlig revy på Amager

Årets Amager Revy er en festlig og sjov omgang med gode numre og gode skuespillere på scenen. 

24. mar
Næsten hele ensemblet på scenen i Den Jyske Operas udgave af Tryllefløjten.

Tryllefløjte uden meget tryl

Den Jyske Opera har sendt Mozarts populære opera Tryllefløjten på landevejen i familievenlig længde.

12. mar
Hele ensemblet i den satiriske musical om grundlæggeren af Ikea Ingvar! på Fredericia Musicalteater.

Svensk højsang i Ikea-musical på Fredericia Musicalteater

Det er friskt og befriende, at Fredericia Musicalteater kaster sig over den svensk/tyske musical Ingvar! om Ik...

12. mar
Neel Rønholt og Silas Holst er Sandy og Danny i den nyeste udgave af Grease med One & Only Company.

The One That I Want

One and Only har igen sat musicalklassikeren Grease på scenen, og det er en festlig og glad aften med gode præ...

12. mar